Välkommen till Bohusets hemsida.

BOLAGET ÄR UNDER AVVECKLING!

Behöver du kontakta oss?

Åsa:Åsa Stationsväg 3,  439 55 Åsa
Mölndal:Åldermansgatan 2,  431 34 Mölndal